Hoofdcontent

Mobiel Buurthuis / met impact partner iDrops

wat: ontwerpen van een mobiel buurthuis voor enkele gemeenten in de Vlaamse Ardennen

beoogde impact: kwetsbare groepen hebben makkelijker toegang tot overheidsdiensten en de sociale cohesie in rurale gebieden is versterkt

opgeleverd: het team draaide mee in de onderzoeksfase (inzicht krijgen in de problematiek) en de eerste brainstormfase. Dit werk wordt nu verder meegenomen in een lokaal co-creatietraject waarbij ook impact designers zullen betrokken worden.

partners: iDrops, lokale overheden

impact expert: Lore Declercq

Narture / met impact partner Glimps

wat: branding start-up Narture en tentoonstelling Wolkstof in het Van Eyck-jaar

beoogde impact: tonen aan kunstenaars en het brede publiek hoe je met natuurlijk pigmenten (als broodoverschotten) kan kleuren of hoe biodesign onze toekomst in een duurzamer daglicht kan zetten!

opgeleverd: een visuele identiteit, huisstijlgids, website, verpakking, dit alles geÏnspireerd op silhouetten van voedselafval. Voor Wolkstof verbeelden stoffen met natuurlijk pigmenten gekleurd, een glasraam.

partners: Narture, GLIMPS

impact expert: Annabelle Cassiman, Jasper Bloemen

Circular Matters / met impact partner GLIMPS

wat: onderzoeken hoe je met platen uit koffiegruis meubels kan ontwerpen voor de circulaire start-up Circular Matters

beoogde impact: een levensvatbaar circulair product op de markt brengen

​opgeleverd: onderzoek naar de inzetbaarheid van het materiaal aan de hand van prototypes van ladekast, lampen, tafel en zitmeubels

partner: Circular Matters, GLIMPS

impact expert: Jasper Bloemen

Meer info

een masterclass voor omdenkers / doeners / architecten / designers / wetenschappers / kunstenaars / economen

Zullen we de toekomst aantrekkelijker maken? De Professionele Masterclass ‘Design for Impact’ is er voor een nieuwe generatie omdenkers en samenwerkers — architecten, wetenschappers, psychologen, filmmakers, productontwikkelaars, kunstenaars, designers of economen. Mensen die begrijpen dat talent en expertise combineren werkt als een hefboom, als breekijzer met maatschappelijke waarde.

Van milieu over democratie tot gelijkheid en sociaal-economische evoluties, we geven je concrete projecten in handen die je in team aanpakt. Multidisciplinair, dus. Want in de crossover van expertises zit de vonk die tot verandering leidt.

Je leert jouw skills en die van je team inzetten om samen te werken aan maatschappelijke problemen. Niet op papier, wel in het veld. Je volgt workshops met experts en pioniers, doorloopt een design sprint en gaat op Impact Tour. Het doel: weten waar jouw kwaliteiten liggen en ze laten renderen door ze te vermenigvuldigen met die van je team. Dat alles terwijl je echte problemen aanpakt, je netwerk uitbouwt en het werkveld leert kennen.Meer op Instagram!